మేధో సంపత్తి హక్కులు

మేధో సంపత్తి హక్కుల ఉల్లంఘన గురించి ఏవైనా ఆందోళనలు లేదా ఫిర్యాదులు ఉంటే, దయచేసి ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపించబడిన హక్కులు మరియు నిందితుడు ఉత్పత్తి (లు) ని గుర్తించడానికి క్రింది ఫారమ్‌ను పూర్తి చేయండి.